LT / EN / DE / EL / HU 

Sveiki atvykę į EYSAD, projektą apie skaitmeninimą ir tvarumą, skirtą jaunimui ir jaunimo drabuotojams!

Pagrindinė informacija

Tvarumas ir skaitmeninimas yra dvi pagrindinės temos, kurios jaudina daugelio šalių jaunąsias kartas. Šios temos keičia ir lemia būsimą žmonių gyvenimo būdą. Norint įveikti šiuos iššūkius, būtina įsitraukti visai visuomenei įvairiais lygmenimis. Ypač jauni žmonės turėtų turėti galimybę realizuoti savo potencialą. Labai svarbu juos remti stiprinant jų gebėjimus, kad jie galėtų aktyiai įsitraukti siekiant tvaraus gyvenimo būdo nuolat skaitmenėjančioje visuomenėje. Tam reikalingos naujos švietimo galimybės, skatinančios asmeninius gebėjimus, pavyzdžiui, kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir į sprendimus orientuotus veiksmus pagal pagrindinį dranaus vystymosį principą. Be to, labai svarbu reflektuoti skaitmeninę žiniasklaidą, nes tai yra svarbios socialinio dalyvavimo prielaidos.

Būtent čia ir atsiranda EYSAD (Europeran Youth for Sustainability and Digitalization). Projekto metu buvo sukurti novatoriški mokymosi ir mokymo pasiūlymai darbui su jaunimu, padedantys skaitmeninės žiniasklaidos priemonėmis reflektuoti tvarumą. Projektas skirtas jaunimui, taip pat jaunimo darbuotojams ir vadovams, jame laikomasi dalyvaujamojo požiūrio, kuria pritaria abi tikslinės grupės.

 

Tikslai

 • Informuotumo apie aplinkos ir klimato apsaugos iššūkius didinimas, atsižvelgiant į asmeninį ir kolektyvinį elgesį
 • Pagrindinių žinių apie tvarumą ir 17 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (17 DVT) bei jų tarpusavio sąsajas visame pasaulyje įgijimas
 • Pagrindinių žinių apie “Švietimą darniam vystymuisi” (ŠDV) įgijimas
 • Skaitmeninių įgūdžių stiprinimas naudojant ir toliau plėtojant skaitmeninę žiniasklaidą
 • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas darbo su jaunimu ir (arba) švietimo srityje
 • Parama jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims, siekiantiems tapti darnaus vystymosi pokyčių dalyviais

 

Nemokamo mokymosi medžiaga

 1. 360° aplinkos fototuras yra interaktyvi mokymosi ir mokymo priemonė tiek su jaunimu dirbantiems asmenims, tiek jaunimui. Vietiniai aplinkos ir klimato apsaugos iššūkiai Europos šalyse ir jų sprendimo būdai pateikiami pasakojamuoju būdu naudojant vaizdines priemones.
 2. Praktinis gidas jaunimo darbuotojams, apimantis OER medžiagą, tarnauja tam, kad ateityje būtų galima pasiūlyti tolesnius mokymus su jaunimu dirbantiems asmenims ir lyderiams, kad jie galėtų savarankiškai rengti 360° foto turus su jaunimu.
 3. Vadovėlyje pateikiama žinių apie tvarumo integravimą pasitelkiant skaitmeninę žiniasklaidą į darbą su jaunimu, taip pat EYSAD gerosios praktikos pavyzdžių.

Įgūdžiai, kurių buvo mokomasi įgyvendinant šį projektą:

✔ Skaitmeninis supratimas

✔ Aplinkosauginis sąmoningumas

✔ Projekto valdymas

✔ Istorijos pasakojimas (Naratyvinis pasakojimas)

✔ Scenarijų rašymas

✔ 360° vaizdų fotografavimas

✔ 2D vaizdų ir vaizdo įrašų fotografavimas

✔ Specialių temų tyrimas

✔ Temų ir rezultatų pristatymas

✔ Bendradarbiavimas ir komandinis darbas

1 projekto rezultatas:
360° nuotraukų turas

Parodytas nuotraukų turas yra projekto laikotarpiu vykusių seminarų su jaunimo darbuotojais ir jaunimu iš Lietuvos, Vokietijos, Vengrijos ir Šiaurės Makedonijos rezultatas. Jis yra pavyzdys, ką galima padaryti naudojant pasirinktas priemones ir parengtą medžiagą (1 ir 2 projekto rezultatai).

Šiuo atveju siekiama, kad jaunimas, pasitelkęs skaitmeninį metodą, tyrinėtų aplinkosaugos problemas ir kurtų scenarijus skaitmeniniu būdu. Fotoekskursija taip pat gali būti naudojama kaip mokymosi priemonė, skirta šviesti žmones apie darnaus vystymosi tikslus.

Click on the button to load the content from www.theasys.io.

Load content

2 projekto rezultatas:
Praktinis gidas jaunimo darbuotojams

Gidas parengtas remiantis praktiniais metodais ir suteikia galimybę instruktoriams mokyti su jaunimu dirbančius specialistus ir suteikti techninių žinių, taip pat didaktinių ir metodinių įgūdžių, kad jie galėtų savarankiškai įgyvendinti 360° aplinkos fotografavimo turą su jaunais žmonėmis.

Jame teorinės žinios derinamos su praktinių užduočių patarimais ir idėjomis.

Vadovą sudaro:

 • praktiniai klausimai, skirti apibrėžti tikslinę grupę ir turinį
 • Patarimai, kaip motyvuoti, užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir spręsti konfliktus
 • Istorijų pasakojimo įvadas
 • Įvadas į technines žinias
 • Patarimai ir gudrybės praktiniam įgyvendinimui su jaunimu

3 projekto rezultatas:
Vadovas “Tvarumo stiprinimas pasitelkiant skaitmeninę žiniasklaidą darbe su jaunimu”

Vadovas yra praktinis 360° foto turo priedas. Mokymų vadovą ir jame pateikiami techniniai pagrindai ir praktiniai nurodymai, kaip, pasitelkus skaitmeninę žiniasklaidą, galima labiau integruoti tvarumą į darbą su jaunimu.

Be to, jame pateikiamos didaktinės ir metodinės žinios, taip pat išsamūs taikymo pavyzdžiai ir patarimai, kaip pagilinti temas.

 

Vadovą sudaro:

 • Įvadas į tvarumą ir darnaus vystymosi tikslus (DVT)
 • Įvadas į darnaus vystymosi švietimą (DVT)
 • 360° skaitmeninio projekto su jaunimu įgyvendinimo pavyzdžiai
 • Praktinės veiklos, skirtos projektui įgyvendinti

Active Youth

“Aktyvus jaunimas” yra Lietuvoje veikianti tikslinė organizacija, vienijanti jaunuosius lyderius, mąstytojus ir veikėjus, tuos, kurie siekia pokyčių, ir tuos, kurie juos vykdo. Jų vizija – kurti galimybes jaunimui ir daryti tvarų teigiamą poveikį mūsų planetos, sveikatos, pažeidžiamų žmonių ir interneto bendruomenės tvarkymui.

Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie “Active Youth“: https://activeyouth.lt/?lang=en

 

Youth Bridges Budapest

“Youth Bridges Budapest” yra Vengrijos ne pelno siekiantis jaunimo fondas, įsteigtas 2019 m. Jis palaiko Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą ir yra akredituota organizacija. Jo tikslas – padėti jaunimui spręsti XXI a. iššūkius. Jauniems žmonėms turėtų būti teikiama parama pirmaisiais jų suaugusiųjų gyvenimo metais, kad jie galėtų kurti sėkmingą ateitį ir tapti aktyviais piliečiais, prisidedančiais prie socialinio vystymosi.

Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie “Youth Bridges Budapest“: https://www.youthbridgesbudapest.org/

 

Vernian RTI

“Vernian RTI” yra Kipro MVĮ, orientuota į regioną ir Europą. Ji turi ilgametę patirtį įvairiose srityse, įskaitant visas informacinių ir ryšių technologijų (IRT), skaitmeninimo, informacijos ir kibernetinio saugumo sritis. Be to, “Vernian” aktyviai dalyvauja profesinio mokymo kūrimo ir teikimo srityje. Ji pripažįsta iššūkius, su kuriais susiduriama sudėtingoje ir sparčiai kintančioje šiuolaikinėje aplinkoje, ir tiki, kad integruodamos mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas į savo strategiją ir veiklą, įvairaus dydžio organizacijos gali padidinti savo inovacinius gebėjimus, optimizuoti savo verslo modelį ir vertės pasiūlymą, pagerinti savo konkurencingumą ir pasiekti tvarumą. Tvarios organizacijos lemia tvarią ekonomiką ir visuomenę.

Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie “Vernian RTI“: http://vernian.eu/

 

Stiftung Bildung

“Stiftung Bildung” (Švietimo fondas) yra paramos lėšomis finansuojama organizacija, turinti patirties įgyvendinant projektus vaikų ir jaunimo švietimo srityje ir kovojanti už geriausią įmanomą švietimą. Stiftung Bildung” komanda, kurią sudaro savanoriai ir darbuotojai, dirba visoje Vokietijoje, siekdama didinti ir profesionalizuoti savanorių darbą švietimo srityje ir skatinti švietimo lygybę, dalyvavimą ir įvairovę. Nuo 2017 m. “Stiftung Bildung” sėkmingai gina jaunimo perspektyvas nacionaliniame darnaus vystymosi švietimo veiksmų plane (BNE).

Norėdami sužinoti daugiau apie “Stiftung Bildung“, spauskite čia: https://www.stiftungbildung.org/

 

Studio2B

“Studio2B” yra Berlyne įsikūrusi socialinė įmonė. Nuo 2012 m. “Studio2B” kuria novatoriškas profesinio orientavimo ir profesinio mokymo koncepcijas ir metodus, siekdama stiprinti jaunų žmonių ir suaugusiųjų kompetencijas, paruošti juos įsidarbinti arba grįžti į darbo rinką ir padėti jiems toliau mokytis. Studio2B derina į tikslines grupes orientuotas buvimo formas su skaitmeninio mokymosi metodais ir neformaliojo ugdymo metodais. Tai apima e. mokymosi kursų, virtualių vizitų į daugybės profesinių profilių įmones ir dualinių studijų programų kūrimą, naudojant 360° vaizdo įrašus ir virtualiąją realybę (VR), taip pat interaktyvius ir daugiamodulinius 360°. vaizdo mokymus.

Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie “Studio2B“: https://www.studio2b.de/

 

Marketing Gate

“Marketing Gate” yra Šiaurės Makedonijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija. Projekte “Marketing Gate” dalyvavo iki 2022 m.

Spauskite čia, jei norite sužinoti daugiau apie “Marketing Gate“: http://marketinggate.org/

Kontaktai

Lara Kemnitz
lara.kemnitz@studio2b.de

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia, kad ji pritaria jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.