HU / EN / DE / EL / LT 

Üdvözlünk EYSAD, egy digitalizációról és fenntarthatóságról szóló projekt honlapján, fiatalok és ifjúságsegítők számára!

Háttér

A fenntarthatóság és a digitalizáció két olyan központi téma, amely számos nemzet fiatal generációit mozgatja. Ezek a témák megváltoztatják és meghatározzák az emberek jövőbeli életmódját. Ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljünk, a társadalom egészének, különböző szintekről kell elköteleződnünk. Különösen a fiatalokat kell képessé tenni arra, hogy teljes potenciáljukat kibontakoztathassák. Alapvető fontosságú, hogy támogassuk őket képességeik megerősítésében, hogy a folyamatosan digitalizált társadalmakban aktív szerepet játszhassanak a fenntartható életmód kialakításában. Ehhez olyan új képzési lehetőségekre van szükség, amelyek a fenntartható fejlődés vezérelvének megfelelően elősegítik az olyan személyes képességek fejlesztését, mint a kreativitás, a kritikus gondolkodás és a megoldásorientált cselekvés. Emellett elengedhetetlen a digitális médiával való reflektív bánásmód, mivel ezek a társadalmi részvétel fontos előfeltételei.

Az EYSAD (Europeran Youth for Sustainability and Digitalization – Európai Fiatalok a Fenntarthatóságért és Digitalizációért) pontosan itt lép be a képbe. A projektben olyan innovatív tanulási és tanítási lehetőségeket dolgoztunk ki ifjúságsegítők számára, amelyek a fenntarthatóság reflektív vizsgálatát támogatják a digitális média segítségével. A projekt a fiataloknak, valamint az ifjúságsegítőknek és vezetőknek szól, és olyan részvételi megközelítést követ, amely mindkét célcsoport javát szolgálja.

 

Célok

 • A környezet- és éghajlatvédelmi kihívások tudatosítása a személyes és kollektív viselkedésre való reflexióval
 • A fenntarthatósággal és az ENSZ 17 fenntartható fejlődési céljával (17 SDG), valamint azok globális összefüggéseivel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása
 • Alapvető ismeretek elsajátítása az “Oktatás a fenntartható fejlődésért” (ESD – Education for Sustainable Development) témakörében
 • Digitális készségek erősítése a digitális média használata és továbbfejlesztése révén
 • A szakembere továbbképzésének elősegítése az ifjúsági munka és/vagy az oktatás területén
 • A fiatalok és az ifjúságsegítők támogatása abban, hogy a fenntartható fejlődés érdekében a változás aktív szereplőivé váljanak

 

Szabadon felhasználható anyagok

 1. A 360°-os Környezeti Fotótúra interaktív tanulási és oktatási médiumként szolgál az ifjúságsegítők és a fiatalok számára egyaránt. Az európai országok környezet- és klímavédelmének helyi kihívásait, valamint a megoldási megközelítéseket a vizuális média segítségével narratív módon mutatjuk be.
 2. A nyitott tananyagot is tartalmazó tréneri kézikönyv az ifjúságsegítők és ifjúsági vezetők jövőbeli továbbképzését szolgálja, hogy önállóan tudjanak 360°-os fotótúrákat kidolgozni a fiatalokkal.
 3. A kézikönyv új ismereteket kínál a fenntarthatóságnak a digitális média segítségével történő integrálásáról az ifjúsági munkába, valamint az EYSAD projekt jó gyakorlatainak jó példáit.

A projekt keretében szerzett készségek:

✔ Digitális megértés

✔ Környezettudatosság

✔ Projektmenedzsment

✔ Történetmesélés (narratív történetmesélés)

✔ Forgatókönyvek írása

✔ 360°-os képek készítése

✔ 2D képek és videók készítése

✔ Speciális témák kutatása

✔ Témák és eredmények bemutatása

✔ Együttműködés és csapatmunka

1. szellemi termék:
A 360°-os környezeti fotótúra

A bemutatott fotótúra a projektidőszak alatt ifjúságsegítőkkel és litván, német, magyar és észak-macedón fiatalokkal tartott workshopok eredménye. Példaként szolgál arra, hogy mit lehet elérni a kiválasztott eszközökkel és a kidolgozott anyagokkal (1. és 2. szellemi termék).

A cél itt az, hogy a fiatalok a digitális megközelítésen keresztül környezeti kérdéseket kutassanak és forgatókönyveket készítsenek digitálisan. A fotótúra tanulási eszközként is használható a Fenntartható Fejlődési Célok megismertetésére.

Click on the button to load the content from www.theasys.io.

Load content

2. szellemi termék:
Tréneri kézikönyv

A kézikönyv a “képzők képzése” megközelítésének elvén alapul, és lehetővé teszi a trénerek számára, hogy további ifjúságsegítőket képezzenek a témában, és technikai ismereteket, valamint didaktikai és módszertani készségeket adjanak át a 360°-os környezeti fotótúra önálló megvalósításához a fiatalokkal.

Az elméleti ismereteket a gyakorlati gyakorlatokhoz szükséges tanácsokkal és ötletekkel ötvözi.

Az útmutató tartalmazza:

 • Gyakorlati kérdéseket a célcsoport és a tartalom meghatározásához
 • Tippeket a motiváláshoz, a visszajelzéshez és a konfliktusokhoz
 • Bevezetést a történetmesélésbe
 • Bevezetést a technikai ismeretekbe
 • Tippeket és trükköket a fiatalokkal való gyakorlati megvalósításhoz

3. szellemi termék:
“A fenntarthatóság erősítése a digitális média segítségével az ifjúsági munkában” című kézikönyv.

A kézikönyv a 360°-os fotótúra és a tréneri kézikönyv gyakorlati kiegészítője. Technikai hátteret és gyakorlati útmutatást nyújt arról, hogyan lehet a fenntarthatóságot a digitális média segítségével jobban integrálni az ifjúságsegítői munkába.

Emellett didaktikai és módszertani ismereteket nyújt, valamint részletes alkalmazási példákat és tippeket tartalmaz a témák elmélyítéséhez.

 

A kézikönyv tartalmazza:

 • Bevezetést a fenntarthatóságba és a fenntartható fejlődési célokba (SDG-k)
 • Bevezetést a fenntartható fejlődésre való nevelésbe (ESD)
 • Példákat egy 360°-os digitális projekt végrehajtására fiatalokkal
 • Gyakorlati tevékenységeket a projekt megvalósításához

Active Youth

Az Active Youth egy litvániai székhelyű, célorientált szervezet, amely ifjúsági vezetőket, gondolkodókat és cselekvőket, a változást keresőket és a változást megvalósítókat egyesíti. Víziójuk az, hogy lehetőségeket teremtsenek az ifjúság számára és fenntartható pozitív hatást gyakoroljanak a bolygónk, az egészségünk, a kiszolgáltatott emberek és az online közösségünk kezelésére.

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni az Active Youthról: https://activeyouth.lt/?lang=en

 

Youth Bridges Budapest

A Hidak Ifjúsági Alapítvány egy 2019-ben létrehozott magyar nonprofit ifjúsági alapítvány. Célja, hogy segítse a fiatalokat a 21. század kihívásainak kezelésében. Támogatják a fiatalokat felnőtt életük első éveiben abban, hogy sikeres jövőt építsenek és aktív állampolgárokká váljanak, hozzájárulva a társadalmi fejlődéshez.

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a Hidak Ifjúsági Alapítványról: https://www.youthbridgesbudapest.org/

 

Vernian RTI

A Vernian RTI egy ciprusi kisvállalkozás, amely regionális és európai fókusszal rendelkezik. Sokéves tapasztalattal rendelkezik különböző területeken, beleértve az információs és kommunikációs technológia (IKT), a digitalizáció, az információ és a kiberbiztonság valamennyi területét. A Vernian a szakképzés fejlesztése terén is aktív. Felismeri a mai összetett és gyorsan változó környezetben jelentkező kihívásokat, és úgy véli, hogy a kutatás, a technológia és az innováció stratégiájukba és működésükbe való integrálásával a különböző méretű szervezetek növelhetik innovációs képességüket, optimalizálhatják üzleti modelljüket és értékteremtő ajánlatukat, javíthatják versenyképességüket és elérhetik a fenntarthatóságot.

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a Vernian RTI-ről: http://vernian.eu/

 

Stiftung Bildung

A Stiftung Bildung (Oktatási Alapítvány) egy adományokból finanszírozott szervezet, amely a gyermek- és ifjúsági oktatás területén végzett projektek megvalósításában szerzett tapasztalattal rendelkezik, és a lehető legjobb oktatásért lobbizik. A Stiftung Bildung csapata önkéntesekből és alkalmazottakból áll, és Németország-szerte azon dolgozik, hogy növelje és professzionálisabbá tegye az önkéntes munkát az oktatásban, valamint előmozdítsa az oktatási egyenlőséget, részvételt és sokszínűséget. A Stiftung Bildung 2017 óta sikeresen vesz részt a fiatalok perspektíváiért a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásra vonatkozó nemzeti cselekvési tervben (BNE).

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a Stiftung Bildungról: https://www.stiftungbildung.org/

 

Studio2B

A Studio2B egy berlini székhelyű társadalmi vállalkozás. A Studio2B 2012 óta fejleszt innovatív koncepciókat és módszereket a pályaorientáció és a szakképzés területén azzal a céllal, hogy megerősítse a fiatalok és felnőttek kompetenciáit, felkészítse őket a munkaerőpiacra való belépésre vagy visszatérésre, és támogassa őket a továbbtanulásban. A Studio2B a célcsoport-központú jelenléti formákat digitális tanulási módszerekkel és a nem-formális oktatás módszereivel ötvözi. Ez magában foglalja az e-learning tanfolyamok, a számos szakmát bemutató virtuális céglátogatások és a 360°-os videókat és a virtuális valóságot (VR) használó duális tanulmányi programok, valamint az interaktív és multimoduláris 360° videós képzések létrehozását.

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a Studio2B-ről: https://www.studio2b.de/

 

Marketing Gate

A Marketing Gate egy észak-macedóniai székhelyű civil szervezet. A Marketing Gate 2022 szeptemberéig vett részt a projektben.

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a Marketing Gate-ről: http://marketinggate.org/

Kapcsolat

Lara Kemnitz
lara.kemnitz@studio2b.de

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.